Prowadzący:Adam Cis
Koszt:120 zł/m-c
Termin zajęć:Czwartek 14:40-15:25
Dla uczniów:SP 6-8 i LO
Lokalizacja:Międzylesie

Przygotowanie ucznia do egzaminu certyfikacyjnego A1 lub A2 poprzez poszerzenie zasobu środków leksykalnych i pogłębienie prawideł gramatyki, które umożliwiają skuteczną komunikację w języku obcym. Zajęcia trwają 60 minut, w tym 45 minut przeznaczone jest na wprowadzenie i rozwinięcie zagadnień leksykalno-gramatycznych, zaś pozostałe 15 minut będzie obejmowało zaznajomienie uczniów z wybranymi zagadnieniami z zakresu kultury niemieckiego obszaru językowego.