Prowadzący:Bogumiła Mazur
Coach i mentor kariery
Certyfikowany Trener Kompasu Kariery
Pedagog specjalny
Koszt:Dla uczniów klas ósmych – 500 zł, dla uczniów szkoły średniej i osób dorosłych 700 zł.
Termin zajęć:Spotkania umawiane indywidualnie, telefonicznie pod numerem 604 959 487.
Dla uczniów:klasy 8 SP i starszych
Lokalizacja:Międzylesie

Kompas Kariery, to precyzyjne narzędzie diagnostyczne, które umożliwia podjęcie decyzji edukacyjnej bądź zawodowej, w oparciu o rzetelną wiedzę.

Jest to 700 pytaniowy test on-line, podzielony na cztery moduły – osobowość, zainteresowania zawodowe, umiejętności i naturalne zdolności oraz system wartości, skonstruowany tak, by udzielenie odpowiedzi na wszystkie te pytania zajęło od 1,5 do 2 godzin.

Kompas Kariery bada 4 obszary:

  • zainteresowania zawodowe,
  • umiejętności i naturalne zdolności,
  • osobowość,
  • system wartości.

Kierowany jest do uczniów od 15-go roku życia i do osób dorosłych, czynnych zawodowo, które stoją przed wyborem formy kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym lub przed wyborem studiów, szkoły pomaturalnej, bądź są w sytuacji zmiany zawodowej.

Kompas Kariery jest dedykowany młodym ludziom, którzy nie wiedzą co dalej ze sobą zrobić po kończącym się właśnie etapie edukacji (po ósmej klasie, po zakończeniu szkoły średniej, po studiach) lub mają niewielką świadomość mocnych stron swojej osobowości, na których warto by zbudowali swoją zawodową przyszłość. Wygenerowany przez program Kompasu Raport dostarcza rzetelnej wiedzy o tym, jakim przedmiotom i jakim zajęciom należy poświęcić najwięcej uwagi, by trafnie wybrać szkołę kolejnego etapu edukacyjnego i z satysfakcją z niej korzystać.

Kompas Kariery jest dedykowany osobom dorosłym, które źle czują się w miejscu swojej pracy, widzą, że ich potencjał jest kompletnie niewykorzystywany i w związku z tym stoją przed bardzo poważną zmianą zawodową. Kompas Kariery umożliwi im podjęcie maksymalnie korzystnej decyzji o przyszłym zajęciu zawodowym. Ułatwi odniesienie sukcesu na rynku pracy.

 

Kolejność działań, jakie należy podjąć:

1. Uczestnik testu podaje trenerowi swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz dokonuje wpłaty na wskazane przez trenera konto.

2. Trener tworzy Profil Uczestnika oraz kupuje klucz (link) dostępu do testu dla klienta, następnie wysyła link na podany adres mailowy.

3. Uczestnik tworzy swój login i hasło, potem wchodzi na swój profil.

4. Robi test i wysyła go do programu. Odpowiada też na 10 pytań dodatkowych, podanych przez trenera.

5. Program generuje wielostronicowy Raport z testu.

6. Trener analizuje Raport, potem spotyka się z uczestnikiem.

7. Wspólnie omawiają Raport. Trener rekomenduje uczestnikowi kierunki studiów, rodzaje zajęć zawodowych, które optymalnie odpowiadają mocnym stronom osobowości uczestnika, jego zainteresowaniom zawodowym, umiejętnościom i systemowi wartości.

Uczestnik otrzymuje na własność raport i listę 3300 zawodów. Na swoim profilu Kompasu Kariery ma dostęp do dodatkowych zasobów, które wspomogą go w dokonaniu najlepszego wyboru. Są tam materiały w języku polskim i angielskim.