Prowadzący:Sebastian Paluszewski
Koszt:150 zł/m-c
Termin zajęć:klasy 4-6 SP, środa 13:50-15:15
klasy 7SP-1LO, czwartek 14:35-16:00
Dla uczniów:4-6 SP, 7 SP - 1 LO
Lokalizacja:Międzylesie
ZAJĘCIA Z ROBOTYKI W OPARCIU O LEGO
Podstawą zajęć opartych o FIRST® LEGO® League jest konkurs robotyki prowadzony w radosnej naukowej atmosferze.  Jest to program przeznaczony dla dzieci, w wieku od 9 do 16 roku życia, stworzony by zaangażować i zafascynować dzieci nauką i nową technologią oraz wyposażyć je w cenne umiejętności przydatne w pracy i życiu. FIRST® LEGO® League jest małym mikrokosmosem realnego biznesu ze wszystkimi jego aspektami.Zadaniem drużyn (około 4 osób) jest zaprojektowanie, zbudowanie i zaprogramowanie autonomicznego robota, który musi wykonać określone zadania konkursowe, zgodne z tematem przewodnim. Uczestnicy szukają odpowiedzi na aktualne problemy naukowe, proponują innowacyjne rozwiązania oraz dzielą się nimi z lokalną społecznością. Temat Wyzwania zmienia się co roku, lecz zawsze odnosi się do bieżącego kierunku rozwoju technologii oraz biegu wydarzeń na świecie. W okresie przygotowań drużyny konstruują, programują i uczą się efektywnych sposobów poszukiwania oraz analizowania informacji w celu przygotowania prezentacji wyników swoich badań, które zaprezentują przed komisją sędziowską w dzień turnieju.
FIRST® LEGO® League nie narzuca żadnych ograniczeń co do formy, czy sposobu prezentacji: poemat, piosenka, gra, scenka – im bardziej interesujące i mniej tendencyjne tym lepiej. Można rzec: the sky isn’t the limit!
Na zajęciach z robotyki FIRST LEGO League, twój syn:
  • zdobywa doświadczenie w programowaniu
  • rozwija kompetencje społeczne i zawodowe
  • wzmacnia pewność siebie i pozytywną samoocenę
  • eksperymentuje i przezwycięża przeszkody
  • nabywa umiejętności pracy zespołowej
  • buduje ścieżkę kariery
  • uczy się poprzez zabawę
  • bierze udział w rywalizacji na różnych poziomach zaawansowania (szkolny, regionalny, ogólnokrajowy, ogólnoświatowy)
Zajęcia trwają 90 minut (2 jednostki lekcyjne) i odbywają się w dwóch grupach tj. klasy 4-6 oraz klasy 7-1LO;
pracujemy na robotach LEGO SPIKE PRIME – zestaw rozszerzony