Drogi Rodzicu, dokonując zapisu swojego dziecka na zajęcia odbywające się w ramach Akademii Żagli akceptujesz warunki poniższego regulaminu i zobowiązujesz się do przestrzegania jego punktów.

1. Zapis dziecka na zajęcia odbywających się w ramach Akademii Żagli odbywa się wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy SportManago.
2. Kwota miesięczna za zajęcia jest stała i niezmienna, niezależna od ilości zajęć w danym miesiącu. Ferie, przerwa świąteczna oraz wielkanocna nie stanowią wyjątku. Jedynie okres wakacyjny jest zwolniony z opłaty.
3. Wszelkie zmiany odnośnie kolejnego miesiąca muszą zostać zgłoszone mailowo na adres biuro@akademiazagli.pl do 20 dnia miesiąca wcześniejszego (bieżącego).
4. Płatności za zajęcia odbywające się w ramach Akademii Żagli należy regulować z góry, do 5 dnia miesiąca (przykładowo za miesiąc październik należy wnieść opłatę do 5 października). Każdy przypadek późniejszej wpłaty musi zostać zgłoszony do biura.
5. Płatności za zajęcia odbywające się w ramach Akademii Żagli dokonujemy na podane niżej konto:

Nazwa banku: Santander Bank Polska
Nr rachunku: 33 1500 1878 1218 7007 7311 0000
Właściciel rachunku: Stowarzyszenie Rodziców Szkoły „Żagle”
Tytuł przelewu: imię, nazwisko, nazwa zajęć

6. W przypadku nieodnotowania wpłaty za poprzedni miesiąc (bez kontaktu z biurem celem uzgodnienia optymalnego, indywidualnego terminu tej wpłaty), uczestnictwo dziecka od kolejnego miesiąca zostaje zawieszone i nie może ono uczestniczyć w żadnych zajęciach.
7. W opisanej w powyższym punkcie sytuacji zawieszenia uczestnictwa dziecka w zajęciach, Rodzic zobowiązany jest do uregulowania zaległej opłaty w ciągu 21 dni od czasu uzyskania informacji o zawieszeniu dziecka z powodu zaległości finansowych. Informacja ta zostanie przesłana pocztą e-mail.
8. Dziecko nie może zostać zapisane na zajęcia w sytuacji, kiedy należności z poprzedniego roku szkolnego nie zostały uregulowane.
9. W klasach 0-3 dzieci przyprowadzane są na i z zajęć przez opiekunów. W klasach wyższych uczniowie docierają na zajęcia samodzielnie.
10. Rodzice są zobowiązani do umieszczenia w agendzie informacji o formie powrotu syna do domu (dotyczy zajęć kończących się poza siatką godzin lekcyjnych w danym dniu).