Stowarzyszenie Rodziców Szkoły „Żagle”
ul. Pożaryskiego 28
04 – 703 Warszawa
NIP: 9522056168
Nazwa banku: Santander Bank Polska
Nr rachunku: 33 1500 1878 1218 7007 7311 0000
Marcin Janikowski - koordynator Falenica
Adam Wroński - koordynator Międzylesie

Lokalizacja w Międzylesiu

Lokalizacja w Falenicy