Prowadzący:Adam Wroński
Koszt:150 zł/m-c
Termin zajęć:Środy, godz. 12:20 – 12:50
Czwartki, godz. 13:30 – 13:50
Dla uczniów:4-8 SP i 1-4 LO
Lokalizacja:Międzylesie

II Wojna światowa w Europie i na świecie

Tematyka II wojny światowej wciąż budzi zainteresowanie i jest ciekawym tematem do dyskusji. Na naszych zajęciach zajmiemy się wszystkim tym, co dotyczy działań wojennych podejmowanych na wszystkich frontach. Prześledzimy umundurowanie, wyposażenie, taktyki walczących stron i przeanalizujemy bilans wojny w Europie i na świecie. Pierwsze zajęcia będą poświęcone sytuacji w Europie w latach 1933-1939, aby zrozumieć przyczyny wybuchu tych działań. Każde zajęcia to inna tematyka.

Warunkiem uruchomienia zajęć jest grupa składająca się z minimum 6 uczestników.