Prowadzący:ALEKSANDRA URBAŚ
Koszt:220 zł/m-c
Termin zajęć:Środa (godziny ustala terapeuta indywidualnie)
Dla uczniów:Szkoła Podstawowa 0-3
Lokalizacja:Falenica

Na zajęciach logopedycznych pracujemy nad prawidłową artykulacją  głosek,  poszerzamy zasób słownictwa, wykonujemy ćwiczenia słuchowe, artykulacyjne, językowe, oddechowe. Celem zajęć jest niwelowanie  wad wymowy.