Prowadzący:Anna Jaki
Koszt:250 zł/m-c
Termin zajęć:Środy, godz. 08:00 - 13:00 (zajęcia indywidualne po 45 min), limit 6 uczniów
Dla uczniów:0-3 SP
Lokalizacja:Falenica

Na zajęciach logopedycznych pracujemy nad prawidłową artykulacją  głosek, poszerzamy zasób słownictwa, wykonujemy ćwiczenia słuchowe, artykulacyjne, językowe, oddechowe. Celem zajęć jest niwelowanie wad wymowy.

Zajęcia indywidualne trwają 45 minut.