Prowadzący:Aleksandra Urbaś
Koszt:250 zł/m-c
Termin zajęć:Środy, godz. 08:00 - 13:00 (zajęcia indywidualne po 45 min), limit 6 uczniów
Dla uczniów:0-3 SP
Lokalizacja:Falenica

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Na zajęciach logopedycznych pracujemy nad prawidłową artykulacją  głosek, poszerzamy zasób słownictwa, wykonujemy ćwiczenia słuchowe, artykulacyjne, językowe, oddechowe. Celem zajęć jest niwelowanie wad wymowy.

Zajęcia indywidualne trwają 45 minut.