Prowadzący:Michał Bruździak
Koszt:130 zł/m-c
Termin zajęć:Czwartek 15:30-16:15  
Dla uczniów:Szkoła Podstawowa kl. 0-3
Lokalizacja:Falenica

Klub Pitagorasa – Nowa edycja 

Oferujemy Państwu zajęcia, podczas których uczniowie, dzięki pracy ze znanymi i lubianymi klockami LEGO® MoreToMath, indywidualnie i w parach będą trenowali liczenie, myślenie algebraiczne, mierzenie, geometrię, wyobraźnię przestrzenną, a w przyszłości programowały LEGO® roboty.
Dzięki wykorzystaniu klocków LEGO® będą zachęcone do swobodnego myślenia, pisania i mówienia o matematyce. Szybko przyswoją umiejętności konieczne do rozwiązywania problemów matematycznych.

W trakcie zajęć uczestnicy:

 • ćwiczą wytrwałość i precyzję w rozwiązywaniu problemu matematycznego,
 • analizują zadania z treścią,
 • doskonalą umiejętność abstrakcyjnego myślenia,
 • mierzą, porównują i porządkują różne rzeczywiste obiekty,
 • tworzą i dzielą kształty,
 • dowiadują się jak dzielić całość na równe części,
 • poznają świat przyrody,
 • utrwalają pojęcia dotyczące różnych dziedzin życia codziennego,
 • rozwijają umiejętność analizy i krytycznego myślenia,
 • trafnie wnioskują i analizują zdania z treścią,
 • uczą się współpracy i rozwijają kreatywność.