Prowadzący:Filip Malenta
Koszt:150 zł/m-c
Termin zajęć:środy, godz. 15:00-16:00
Dla uczniów:3 SP
Lokalizacja:Falenica

Zajęcia dla klas trzecich szkoły podstawowej – stanowią doskonałe przygotowanie do matematyki wyższych klas szkoły podstawowej, wprowadzając ucznia w jej różnorodne działy. 

  • Będziemy kładli nacisk na charakterystykę liczb z poszczególnych zbiorów (całkowite, naturalne, dodatnie, ujemne oraz wymierne) i wykonywali na nich obliczenia z zachowaniem kolejności działań. Wprowadzone zostaną pojęcia pierwiastka, potęgi oraz liczby Pi bez dokonywania jej przybliżeń.
  • Przećwiczone zostaną równania, nierówności oraz układy, w tym kontekście zostanie również zaprezentowany układ współrzędnych „oś x i oś y”.
  • Część zajęć poświęconych zostanie na szerokie omówienie różnych rodzajów trójkąta prostokątnego (30,60,90 oraz  45,45,90) i jego powiązań z innymi figurami geometrycznymi.
  • Będziemy starali się przeliczać jednostki długości, powierzchni i objętości, a poprzez praktyczne wykorzystanie w zadaniach wprowadzimy także wzory, które są używane w geometrii.

Każde z nowych pojęć zostanie wyczerpująco objaśnione przystępnym językiem, w miarę możliwości odwołując się do otaczającego świata.