Prowadzący:Tomasz Deptuła
Koszt:120 zł/m-c
Termin zajęć:Piątek 15:20 -16:20
Dla uczniów:SP 4-8 
Lokalizacja:Międzylesie

Zajęcia dotyczące zwierząt żyjących w różnych środowiskach, zwierząt jadowitych i trujących oraz żyjących w Polsce, a także innych ciekawych grup zwierząt.

Obserwacje mikroskopowe pasożytów, protistów, oraz tkanek zwierzęcych i części ciała zwierząt

Wycieczka do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego