Prowadzący:Adrian Startek
Koszt:130 zł/m-c 
Termin zajęć:Środa 15:20 -16:20
Dla uczniów:SP 7-8 i LO
Lokalizacja:Międzylesie

Proponowane zagadnienia

 • Podstawy algorytmiki – tworzenie i zapisywanie algorytmów, przedstawianie algorytmów w postaci listy kroków i schematów blokowych.
 • Podstawowe funkcje logiczne – alternatywa, koniunkcja, negacja i ich rola w programowaniu.
 • Wprowadzenie do programowania w języku Python, m.in:
  • Struktura programu
  • Instrukcje sterujące
  • Pętle
  • Praca z linią poleceń oraz plikami
 • Omówienie procesu planowania i wdrażania projektu programistycznego (w zakresie odpowiednim dla grupy wiekowej)

Zagadnienia omawiane w trakcie zajęć powinny umożliwić uczniowi na realizację samodzielnego projektu – może to być np. prosty kalkulator, książka adresowa, generator zadań z matematyki z automatycznym sprawdzaniem poprawności odpowiedzi, czy symulator wielościennych kości do gry.