Prowadzący:Łukasz Papiewski
Koszt:220 zł/m-c
Termin zajęć:Poniedziałek 12:05-12:55 
Dla uczniów:Szkoła Podstawowa - zajęcia przeznaczone dla klas 0-3
Lokalizacja:Falenica

Podczas zajęć z terapii ręki uczeń będzie miał możliwość rozwoju i koordynacji całego ciała. Usprawnienia małej i dużej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Uczeń będzie uczestniczył w ćwiczeniach i zabawach mających rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka oraz umiejętność poprawnego chwytu.

Zajęcia pozwolą na usprawnianie ruchów drobnych palców jak i również doskonalenie pisania.