Seminarium filmoznawcze

"WYJDŹ Z SIEBIE”
SEMINARIUM FILMOZNAWCZE POŚWIĘCONE
TWÓRCZOŚCI ANDRIEJA TARKOWSKIEGO

 

Zajęcia obejmują analizę i interpretację filmów Andrieja Tarkowskiego na podstawie projekcji filmowych oraz przygotowanych tekstów źródłowych i naukowych z zakresu teorii krytyki dzieł filmowych.

UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE NABĘDĄ UCZESTNICY ZAJĘĆ:

Zajęcia dostarczą uczestnikom nowe narzędzia do rozumienia i czytania filmów oraz uwrażliwią ich na formalne aspekty dzieł filmowych współtworzących obraz (przestrzeń, czas, postać, światło i kolor, muzyka i dźwięk, scenografia, kostiumy i montaż) wraz z dostrzeganiem istniejących powiązań pomiędzy nimi a osią narracji i fabuły filmu.

Uczniowie nabędą kompetencje pozwalające na pogłębioną i krytyczną ocenę wartości artystycznych filmów w szerokim kontekście kulturowym.

Nauka analizy uwzględniać będzie kształcenie umiejętności oryginalnego i kreatywnego podejścia do interpretacji.

PEŁNY OPIS ZAJĘĆ:

Andriej Tarkowski (1932 - 1986) był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych twórców filmowych w historii kina. Większość jego dzieł zrealizowanych w Związku Radzieckim spotkała się oporem cenzury, a ich dystrybucja została wstrzymana. Ostatnie dwa filmy zrealizował na emigracji we Włoszech i Szwecji. Choć od jego śmierci minęło już wiele lat jego filmy ciągle przyciągają nowe pokolenia widzów.

Filmy Tarkowskiego są głęboko zanurzone w religii chrześcijańskiej. Te odniesienia nie zawsze są referencjalne, częściej spotykamy narracje, które w sposób alegoryczny sięgają do eschatologicznych zagadnień zbawienia, relacji Człowiek – Bóg, poczucia transcendencji i poszukiwania sacrum w świecie współczesnym.

Oglądając jego filmy stajemy za każdym razem przed wyborem, czy patrzeć na dane dzieło z punktu widzenia „Jerozolimy”, czy też „Aten”. Idąc za Lwem Szestowem,

Tarkowski raz po raz pokazuje nam, że codziennie musimy wybierać między rozumem a Bogiem, filozofią a religią, mądrością ludzką a mądrością nadprzyrodzoną.

Na zajęciach, uczestnicy przy projekcjach kolejnych filmów poszukiwać będą odniesień kulturowych, które staną się kluczem do odczytania ukrytych warstw znaczeniowych poszczególnych filmów.

Znakomita część odniesień i ukrytych cytatów w filmach Tarkowskiego kierować nas będzie w stronę źródeł ewangelicznych i Listów św. Pawła oraz starotestamentowych motywów biblijnych jak również odniesień antycznych.

Sięgać będziemy nie tylko do pojęcia ikony i bizantyjskiego dziedzictwa ikonopisania, dantejskiej tradycji doświadczania czasu i przestrzeni, ale także do średniowiecznego ujęcia przyrody i żywiołów, w którym natura nie jest przedmiotem kontemplacji estetycznej, tylko ma służyć poznaniu Boga. Rozmaitych odwołań szukać będziemy między innymi w toposach kulturowych, takich jak motyw drogi, wędrówki, domu czy mitologicznego zagadnienia labiryntu.

Zajmiemy się także, interkstualnością. W kadrach poszczególnych filmów spróbujemy odnaleźć korelacje z obrazami Leonarda da Vinci, Andrea Mantegny, Pietera Bruegla, Rembrandta, Georgesa de La Toura. W ścieżce dźwiękowej tropić będziemy fragmenty „Pasji według św. Mateusza” i „Pasji według św. Jana” Bacha, jak również „Requiem” Verdiego, arii z „The Indian Queen” Purcella, czy wreszcie współczesnej muzyki Eduarda Artiemiewa.

Przyglądać się będziemy obrazowi filmowemu na poziomie samej jego organizacji formalnej, czyli temu co stanowi „język filmu”. Określimy charakterystykę montażu oglądanych filmów, łączenie ujęć, sposoby kadrowania, pokazywania przestrzeni, czasu oraz wkomponowywania dźwięku, tak byśmy nie mieli wątpliwości, że grają nie tylko aktorzy, ale również kamera, dźwięki, muzyka, martwa natura, światło oraz plener.

Prowadzący:

Marcin Mielcarz

Koszt:

Uzależniony od liczby uczestników

Termin zajęć:

Środa 16:00 – 17:30

Dla uczniów:

Lo

Lokalizacja:

Międzylesie

 

 
 

Sentencje

„Rzadko zdarza się ktoś,
kto nadaje się do wszystkiego,
i rzadko też ktoś,
kto zupełnie do niczego się nie nadaje.”

Nadchodzące Wydarzenia

  • 02.09.2019 Rozpoczęcie roku szkolnego
  • 06.09.2019 Rozpoczęcie rekrutacji na zajęcia

Zapisz się

Koordynator:
Jarosław Olszak

Email us at
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jesteś tutaj: Home Zajęcia Międzylesie Seminarium filmoznawcze