Prowadzący:
Koszt:
Termin zajęć:
Dla uczniów:
Lokalizacja:
Sample photo

Sample photo

Sample photo

Stowarzyszenie zostało powołane w celu udzielania pomocy szkole „Żagle”w szczególności poprzez promowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Rozszerza ofertę dydaktyczną szkoły o zajęcia praktyczne, rozwijające pasje i talenty naszych uczniów. Naszym celem jest rozwijanie zainteresowań. Zajęcia prowadzą ludzie z pasją, którą potrafią zarazić innych. Są w pełni profesjonalni i do każdego podchodzą z pełnym zaangażowaniem.
Otwarta księga, do której przyłożona jest lupa, ukazująca w powiększeniu płynący na falach-stronicach książki okręt pod pełnymi żaglami: to wszystko niewątpliwie oznacza wielką przygodę i wielkie możliwości, odkrywane i przeżywane przez naszych uczniów w Akademii „Żagli”.

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.
Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od siebie wymagać…”

                                                                           Jan Paweł II

Umiejętność stawiania sobie ambitnych celów jest niezwykle potrzebna w życiu. Tylko ten, kto potrafi mierzyć wysoko może wspiąć się na szczyt. Dlatego też powinniśmy stawiać sobie cele ambitne, choć dostosowane do naszych możliwości w wielu cnotach, jak np.: umiejętność dzielenia się z innymi.